Forsiden | Vores vurderinger | Nye medlemmer | Disclaimer
Disclaimer

Ved brug af infogolfs websider
Brugeren accepterer ved etablering af adgang til infogolf, de på denne side anførte betingelser for anvendelse af infogolf, herunder infogolfs funktioner og informationer.

Alt indhold på infogolf er udbyderens ejendom. Brugeren er ikke berettiget til at reproducere, transmittere eller på anden måde distribuere infogolfs indhold til tredjemand uden udbyderens udtrykkelige skriftlige accept. Brugeren må dog udskrive enkelte sider af infogolfs indhold til eget brug og eget brug alene. Brugeren må ikke efterfølgende på det udskrevne fjerne eller ændre noget varemærke, handelsnavn eller lignende anførsel, som udgør udbyderens signatur eller forretningskendetegn.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende data og informationer
Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at implementere nødvendige, relevante og tilstrækkelige procedurer til at sikre kontrollen af data in- og output.

Udbyderen påtager sig intet ansvar for anvendelse af de informationer, der fremgår af infogolf og udbyderen kan ikke gøres ansvarlig for noget tab eller skade, midlertidig eller varig, som brugen af infogolfs informationer måtte medføre. Udbyderen påtager sig intet ansvar for problemer med brugerens pc, arbejdsstation m.v. som følge af brugen af infogolf.

Copyright © 2004 - 2023 infogolf
Hvis du har spørgsmål til siden, kan du kontakte os på:
mail@infogolf.dk