Forsiden | Vores vurderinger | Nye medlemmer | Disclaimer
Sådan vurderer infogolf banerne

Teamet består af 20 golfspillere, der foretager vurderinger af alle de baner der spilles i sæsonen, med undtagelse af hjemmebaner.

Vi vurderer alt det som er relevant for green fee gæster.

Vi foretager standardiserede, gennembearbejdede og objektive vurderinger, med mange målepunkter, om alt lige fra banen og klubhuset, til klubbens øvrige faciliteter.

Kun baner der består af minmum 18 huller vurderes.

Banerne vurderes i den stand de har på vurderingstidspunktet. Baner med delvist lukkede huller og/eller hvor der pågår baneforbedringer med stor relevans for selve golfspillet, eks. topdressing af green, bliver ikke vurderet, såfremt det på forhånd har været muligt at vide dette, eksempelvis via klubbens hjemmeside.

Vores vurderinger foretages i perioden fra 1. maj til medio oktober. Banerne vurderes, om muligt, flerer gange i denne periode, for at afspejle et reelt billede af en banens stand.

Banebesøg er ikke anonyme, men er som udgangspunkt heller ikke aftalt på forhånd.

Resultatet af vurderingerne afspejles som et gennemsnit af de gennemførte vurderinger af en bane, herunder medtaget en delmængde af forrige års vurderinger.

Alle kategorier (teested, fairway, green mv.) er indekserede og således holdt op imod den til enhver tid bedste bane i landet inden for hver kategori. En kategori kan maksimalt opnå en score på 100. Det samlede resultat for en bane repræsenteres med score fra 1 til 5 stjerner, udregnet på tværs af alle kategorier.

Sværhedsgrad - giver et fingerpeg om det er let eller svært at opnå en god score på banen.

Value for Money - illustrerer hvorvidt green fee matcher banens samlede vurdering.

Copyright © 2004 - 2024 infogolf
Hvis du har spørgsmål til siden, kan du kontakte os på:
mail@infogolf.dk