Forsiden | Vores vurderinger | Vores tal | Nye medlemmer | Disclaimer
Sådan vurderer infogolf banerne

Vi foretager standardiserede, gennembearbejdede og objektive vurderinger, med udgangspunkt i det at være en green fee gæst.

Vores vurderinger er meget detaljerede, med op til 250 målepunkter, af alt lige fra klubhus og serviceniveau, til alt hvad banen har at byde på. Eksempler herpå er:

  • Serviceniveau - informationstavler, administration, restaurant eller lign., toiletforhold på banen mv.
  • Teesteder, fairways, hazarder og green - klipning, stand, vand i søer, tydelige afstandsmarkeringer mv.
  • Harmoni - klubhusets placering ift. 1. tee og 18. green, placering af huller i forhold til hinanden, banens design mv.
  • Omgivelserne - banens visuelle stand, beplantning, højspændings master, støj fra industrikvarterer, flyvestationer mv.
  • Scorekort og baneguide - tilstrækkelige og opdaterede informationer, antal af afstandsangivelser, informationsniveau og anvendelighed.

Vi vurderer kun baner der består af minmum 18 huller, det vil sige at eksemplevis 9-huls baner ikke bliver vurderet.

Vi foretager ikke vurderinger af baner, der er delvist lukkede, såfremt det på forhånd har været muligt at vide, eksempelvis via banens hjemmeside. Ligeledes vurderer vi ikke vores hjemmebaner.

Banerne vurderes i den stand de har på vurderingstidspunktet, uanset hvad årsagen måtte være til, at dele af banen måske ikke er i god stand.

Banerne vurderes, om muligt, på forskellige tider af året. Derved afspejles et reelt billede af en banens stand i modsætning til, hvis dette kun var baseret på vurderinger i foråret eller i sommerperioden.

Vi er et team på 22 golfspillere, der
foretager vurderinger af alle de baner der spilles i sæsonen, så det eksempelvis ikke kun er de gode baner der vurderes.

Vores vurderinger foretages, alt afhængig af vejret, i perioden fra 1. maj til medio oktober.

Resultatet af vurderingerne afspejles som et gennemsnit af de gennemførte vurderinger af en bane, herunder medtaget en delmængde af forrige års vurderinger.

Banebesøg er ikke anonyme, men er som udgangspunkt heller ikke aftalt på forhånd.

Copyright © 2004 - 2019 infogolf
Hvis du har spørgsmål til siden, kan du kontakte os på:
mail@infogolf.dk